Strepsils Citrus Sukkerfri

  • 60,35 kr
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen.

Kun 10 tilbage.

1. Virkning og anvendelse
Strepsils Citrus Sukkerfri sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende effekt. Strepsils Citrus Sukkerfri anvendes mod øm og irriteret hals til voksne og børn over 6 år.
Lægen kan have givet dig Strepsils Citrus Sukkerfri for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Citrus Sukkerfri

Brug ikke Strepsils Citrus Sukkerfri

hvis du er allergisk over for 2,4-dichlorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol eller et af de øvrige
indholdsstoffer (angivet i pkt. 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strepsils Citrus Sukkerfri, hvis lægen har fortalt
dig, at du lider af intolerance over for nogle sukkerarter. Produktet kan have en mild afførende effekt.
Kalorieindhold: 2,3 kcal/g maltitol (eller isomaltitol)

Brug af anden medicin sammen med Strepsils Citrus Sukkerfri

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal
du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Strepsils Citrus Sukkerfri under graviditet. Som med al medicin skal man være forsigtig med at tage dette produkt under graviditet, og søge medicinsk rådgivning om nødvendigt.
Der findes ingen eller begrænset mængde data om, hvorvidt Strepsils Citrus Sukkerfri kan anvendes af gravide.

Amning

Du kan bruge Strepsils Citrus Sukkerfri, selvom du ammer. Det vides ikke om 2,4- dichlorbenzylalkohol, amylmetakresol eller nedbrydningsstoffer heraf udskilles i modermælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Fertilitet

Der findes ingen tilgængelige data om, hvorvidt Strepsils Citrus Sukkerfri påvirker fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strepsils Citrus Sukkerfri påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Strepsils Citrus Sukkerfri indeholder maltitol, flydende og isomalt, hvor advarsel er påkrævet.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Maltitol, flydende og isomalt kan have en mild afførende effekt. Kalorieindhold: 2,3 kcal/g maltitol (eller isomaltitol)

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3. Sådan skal du bruge Strepsils Citrus Sukkerfri

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller
apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
Til anvendelse i mundhulen. Strepsils Citrus Sukkerfri skal opløses langsomt i munden.
Den sædvanlige dosis er
Voksne:
1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode. Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.

Brug til børn

Børn over 6 år:
Som ovenfor til voksne.
Børn 6-11 år:
Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn.
Børn under 6 år:
Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning.
Ældre:
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre.

Hvis du har brugt for mange Strepsils Citrus Sukkerfri
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Strepsils Citrus Sukkerfri end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven

Hvis du har glemt at bruge Strepsils Citrus Sukkerfri
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.