Emla plaster - Scandea O2O
Emla plaster - Scandea O2O

Emla plaster

Normalpris
Udsolgt
Udsalgspris
84,00 kr
Pris pr. stk.
pr. 
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen
Fragt fra 29 kr. Fri fragt over 399 kr.
star Ordre over 200 + 9.98 kr. at få en Livol brusetabletter
tick Vi sender hver dag for produkter på lager
tick Fri fragt ved afhentning i 7 lokationer i København
tick Udbringning i dag i København, bestil inden kl.12.00
tick Ingen medlemsgebyr


1. Virkning og anvendelse
Emla indeholder to aktive stoffer, der hedder lidocain og prilocain. Disse stoffer tilhører en gruppe af
lægemidler, der kaldes for lokalanæstetika (lokalbedøvende midler).

Emla virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode. Det anvendes på huden inden
visse medicinske indgreb. Emla medvirker til, at du undgår smerter i huden, men du kan stadig mærke tryk og berøring.

Voksne, unge og børn
Emla kan anvendes til at gøre huden følelsesløs inden:

  • Indstik af en kanyle (hvis du eksempelvis skal have en indsprøjtning eller have taget en blodprøve).
  • Mindre hudoperationer.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emla
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Emla
• hvis du er allergisk over for lidocain eller prilocain eller lignende lokalbedøvende midler eller et
af de øvrige indholdsstoffer i Emla (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Emla
- hvis du eller dit barn har en sjælden arvelig sygdom, der påvirker blodet, og som kaldes for ”glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel”.
- hvis du eller dit barn har et problem med niveauet af blodpigment (”methæmoglobinæmi”)
- Brug ikke Emla på områder med hududslæt, rifter, hudafskrabninger eller andre åbne sår. Hvis et eller flere af disse problemer er til stede, skal du rådføre dig med din læge eller apotekspersonalet, før du bruger plastret.
- hvis du eller dit barn lider af eksem med kløe (atopisk dermatit), skal plastret virke på huden i en kortere periode end ellers. Efterlades plastret på huden i over 30 minutter, kan det medføre en øget forekomst af lokale hudreaktioner (se også afsnit 4, "Bivirkninger").

Undgå at Emla kommer i kontakt med øjnene, da det kan medføre irritation. Hvis du ved et uheld får
Emla i øjet, skal du omgående skylle øjet grundigt med lunkent vand eller en saltopløsning (natriumchlorid). Indtil du får følelsen tilbage, skal du passe på ikke at få noget i øjet.

Når du bruger Emla, inden du skal vaccineres med en levende vaccine (f.eks. tuberkulosevaccine),
skal du have kontrolleret vaccinationsresultatet hos lægen eller sygeplejersken efter en bestemt periode.

Børn og unge
Hos spædbørn/nyfødte under 3 måneder ses der ofte en forbigående stigning i niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) i op til 12 timer efter brug af Emla. Dette har ingen klinisk betydning.

I kliniske forsøg kunne der ikke påvises nogen virkning af Emla på smerter ved udtrækning af blod fra
hælen hos nyfødte spædbørn.

Emla må ikke anvendes til børn under 12 måneder, der samtidig bliver behandlet med andre lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) (f.eks. sulfonamider; se
også afsnit 2, "Brug af anden medicin sammen med Emla").

Emla må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn.

Brug af anden medicin sammen med Emla
Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger/tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,og naturlægemidler. Det skyldes, at Emla kan
påvirke virkningen af visse andre lægemidler, og at visse lægemidler kan påvirke virkningen af Emla.
Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn for nylig
har fået et eller flere af følgende lægemidler:
• Lægemidler til behandling af infektioner, der kaldes ”sulfonamider” eller nitrofurantoin
• Lægemidler til behandling af epilepsi, der kaldes phenytoin eller phenobarbital
• Andre lokalbedøvende midler
• Cimetidin eller betablokkere, som kan forårsage en stigning i blodniveauet af lidocain. Denne interaktion er ikke af klinisk betydning ved kortvarig behandling med Emla i de anbefalede doser.

Graviditet, amning og frugtbarhed
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal
du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af Emla under graviditet vil påvirke fostret.

De aktive stoffer i Emla (lidocain og prilocain) går over i modermælken. Det er dog i så små mængder, at det generelt ikke udgør nogen risiko for barnet.

Dyrestudier har ikke vist indvirkning på frugtbarheden hos hanner eller hunner.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Emla påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når
det bruges i de anbefalede doser.

Emla indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret
Ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret kan forårsage hudreaktioner.

3. Sådan skal du bruge Emla
Brug altid Emla nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug af Emla
- Hvor plastret skal påføres, hvor mange plastre, der skal anvendes, og hvor længe de skal sidde,
afhænger af, hvad Emla skal bruges til.
- Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil sættes plastret på eller vise dig, hvordan
du selv skal gøre det.

Brug ikke Emla på følgende steder:
- Rifter, hudafskrabninger eller sår
- Områder med hududslæt eller eksem
- Omkring øjnene
- I munden

Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer):
- Plastret sættes på huden. Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil fortælle dig,
hvor det skal sidde.
- Plastret tages af lige inden indgrebet begynder.
- Den sædvanlige dosis til voksne og unge over 12 år er et eller flere plastre.
- Hos voksne og unge over 12 år skal plastret sættes på mindst 60 minutter inden indgrebet
begynder. Plastret må dog ikke sættes på mere end 5 timer inden indgrebet.
- For børn afhænger antallet af anvendte Emla-plastre samt tidsintervallet af alderen. Lægen,
sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange plastre, der skal
anvendes, og hvornår de skal sættes på.

Børn:
Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer)
Påføringstid: Ca. 1 time.

Nyfødte og småbørn fra 0-2 måneder: Et plaster påføres på det udvalgte område af huden.
Påføringstid: Højst 1 time. Der må kun påføres en enkelt dosis inden for et tidsinterval på 24 timer. Plastrets størrelse gør det mindre egnet til anvendelse på visse dele af kroppen hos nyfødte og
spædbørn.

Småbørn fra 3-11 måneder: Op til to plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca.
1 time.

Børn fra 1-5 år: Op til 10 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time,
højst 5 timer.

Børn fra 6-11 år: Op til 20 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time,
højst 5 timer.

Der må højst gives 2 doser (som specificeret ovenfor) med mindst 12 timers interval til spædbørn og
børn over 3 måneder inden for et tidsinterval på 24 timer.

Emla plaster kan anvendes til børn med en hudlidelse kaldet "atopisk dermatit" men påføringstiden er i det tilfælde højst 30 minutter.