Emla creme og plaster - Scandea O2O
Emla creme og plaster - Scandea O2O

Emla creme og plaster

Normalpris
75,00 kr
Udsalgspris
75,00 kr
Pris pr. stk.
pr. 
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen
Fragt fra 29 kr. Fri fragt over 399 kr.
star Ordre over 200 + 9.98 kr. at få en Livol brusetabletter
tick Vi sender hver dag for produkter på lager
tick Fri fragt ved afhentning i 7 lokationer i København
tick Udbringning i dag i København, bestil inden kl.12.00
tick Ingen medlemsgebyr

Kun 2 på lager.


1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Emla indeholder to aktive stoffer, der hedder lidocain og prilocain. Disse stoffer tilhører en gruppe af
lægemidler, der kaldes for lokalanæstetika (lokalbedøvende midler).
Emla virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode. Cremen anvendes på huden inden visse medicinske indgreb. Emla medvirker til, at du undgår smerter i huden, men du kan stadig mærke tryk og berøring.

Voksne, unge og børn
Emla kan anvendes til at gøre huden følelsesløs inden:

  • Indstik af en kanyle (hvis du eksempelvis skal have en indsprøjtning eller have taget en blodprøve).
  • Mindre hudoperationer.

Voksne og unge
Emla kan også anvendes:

Til at gøre kønsorganerne følelsesløse inden:

  • En indsprøjtning
  • Medicinske indgreb, såsom fjernelse af vorter.

Påføring af Emla på kønsorganerne skal foretages af en læge eller sygeplejerske.

Voksne
Emla kan også anvendes til at gøre huden følelsesløs inden:

  • Rensning eller fjernelse af beskadiget hud i forbindelse med bensår.

Til andre formål end anvendelse til intakt hud, bør produktet kun anvendes på anbefaling af en læge,
sygeplejerske eller et apotek.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE EMLA
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Emla
- hvis du er allergisk over for lidocain eller prilocain eller lignende lokalbedøvende midler eller et
af de øvrige indholdsstoffer i Emla (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Emla
- hvis du eller dit barn har en sjælden arvelig sygdom, der påvirker blodet, og som kaldes for ”glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel”.
- hvis du eller dit barn har et problem med niveauet af blodpigment (”methæmoglobinæmi”).
- Brug ikke Emla på områder med hududslæt, rifter, hudafskrabninger eller andre åbne sår, med undtagelse af bensår. Hvis et eller flere af disse problemer er til stede, skal du rådføre dig med din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger cremen.
- hvis du eller dit barn lider af eksem med kløe (atopisk dermatit), skal cremen virke på huden i
en kortere periode end ellers. Efterlades cremen på huden i over 30 minutter, kan det medføre en
øget forekomst af lokale hudreaktioner (se også afsnit 4, "Bivirkninger").
- hvis du tager bestemte produkter mod forstyrrelser i hjerterytmen (klasse III-antiarytmika såsom
amiodaron). I dette tilfælde vil din læge følge din hjertefunktion nøje.

Da absorptionen kan være øget ved brug på nybarberet hud, er det vigtig at følge de anbefalede doser, hudområder og virkningstider.

Undgå at Emla kommer i kontakt med øjnene, da det kan medføre irritation. Hvis du ved et uheld får
Emla i øjet, skal du omgående skylle øjet grundigt med lunkent vand eller en saltopløsning
(natriumchlorid). Indtil du får følelsen tilbage, skal du passe på ikke at få noget i øjet.

Emla må ikke anvendes på en svækket trommehinde.

Når du bruger Emla, inden du skal vaccineres med en levende vaccine (f.eks. tuberkulosevacciner),
skal du have kontrolleret vaccinationsresultatet hos lægen eller sygeplejersken efter en bestemt
periode.

Børn og unge
Hos spædbørn/nyfødte under 3 måneder ses der ofte en forbigående stigning i niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) i op til 12 timer efter brug af Emla. Dette har ingen klinisk betydning.

I kliniske forsøg kunne der ikke påvises nogen virkning af Emla på smerter ved udtrækning af blod fra
hælen hos nyfødte spædbørn. Der kunne heller ikke påvises tilstrækkelig lokalbedøvende virkning ved omskæring.

Emla må ikke anvendes på kønsorganer (f.eks. penis) eller slimhinder i kønsorganerne (f.eks. i skeden) hos børn (under 12 år) på grund af utilstrækkelige data vedrørende absorption af de aktive stoffer.

Emla må ikke anvendes til børn under 12 måneder, der samtidig bliver behandlet med andre
lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (f.eks. sulfonamider; se også afsnit 2, "Brug af
anden medicin sammen med Emla").

Emla må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn.

Brug af anden medicin sammen med Emla
Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger/tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det gælder også lægemidler, som kan fås uden recept, og naturlægemidler. Det skyldes, at Emla kan
påvirke virkningen af visse andre lægemidler, og at visse lægemidler kan påvirke virkningen af Emla.
Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn for nylig
har fået et eller flere af følgende lægemidler:

· Lægemidler til behandling af infektioner, der kaldes ”sulfonamider” eller nitrofurantoin
· Lægemidler til behandling af epilepsi, der kaldes phenytoin eller phenobarbital
· Andre lokalbedøvende midler
· Lægemidler til behandling af uregelmæssig hjerterytme, såsom amiodaron
· Cimetidin eller betablokkere, som kan forårsage en stigning i blodniveauet af lidocain. Denne
interaktion er ikke af klinisk betydning ved kortvarig behandling med Emla i de anbefalede doser.

Graviditet, amning og fertilitet
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal
du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af Emla under graviditet vil påvirke fostret.

De aktive stoffer i Emla (lidocain og prilocain) går over i modermælken. Det er dog i så små mængder, at det generelt ikke udgør nogen risiko for barnet.

Dyrestudier har ikke vist indvirkning på frugtbarheden hos hanner eller hunner.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Emla påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når
det bruges i de anbefalede doser.

Emla indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret
Ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret kan forårsage hudreaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE EMLA
Brug altid Emla nøjagtigt som angivet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets
eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller på
apoteket.

Brug af Emla
- Hvor cremen skal påføres, hvor meget creme, der skal bruges, og hvor længe den er om at virke,
afhænger af, hvad Emla skal bruges til. Halvdelen af en tube med 5 g svarer ca. til 2 g Emla. Et
gram Emla presset ud af en tube er ca. til 3,5 cm.
- Kun en læge eller sygeplejerske må påføre Emla på kønsorganerne.
- Når Emla skal påføres bensår, skal det foregå under tilsyn af en læge eller sygeplejerske.

Brug ikke Emla på følgende steder:
- Rifter, hudafskrabninger eller sår, med undtagelse af bensår
- Områder med hududslæt eller eksem
- I eller omkring øjnene
- I næsen, øret eller munden
- I endetarmsåbningen (anus)
- På kønsorganerne hos børn

For at undgå udvikling af overfølsomhed skal personer, der ofte påfører eller fjerner cremen, sørge for
at undgå kontakt med cremen.

Beskyttelsesmembranen på tuben perforeres ved at sætte hætten på.

Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer):
- Cremen kommes på huden i et tykt lag. Følg instruktionerne i indlægssedlen eller dem, du får
fra sundhedspersonalet. I særlige tilfælde skal sundhedspersonalet påføre cremen. Cremen dækkes med en forbinding (plastfolie). Denne tages af lige inden indgrebet. Hvis du selv skal påføre cremen, så sørg for, at du har fået forbindinger af lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.
- Den sædvanlige dosis til voksne og unge over 12 år er 2 g creme.
- Hos voksne og unge over 12 år påføres cremen mindst 60 minutter inden indgrebet (medmindre
cremen anvendes på kønsorganerne). Du må dog ikke påføre cremen mere end 5 timer før indgrebet.

Børn
Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer)
Påføringstid: Ca. 1 time.

Nyfødte og småbørn fra 0-2 måneder: Op til 1 g creme på et hudområde på højst 10 cm2 .
Påføringstid: Højst 1 time. Der må kun påføres en enkelt dosis inden for et tidsinterval på 24 timer.

Småbørn fra 3-11 måneder: Op til 2 g creme på et samlet hudområde på højst 20 cm2 . Påføringstid:
Ca. 1 time.

Børn fra 1-5 år: Op til 10 g creme på et samlet hudområde på højst 100 cm2. Påføringstid: Ca. 1 time,
højst 5 timer.

Børn fra 6-11 år: Op til 20 g creme på et samlet hudområde på højst 200 cm2. Påføringstid: Ca. 1
time, højst 5 timer.

Der må højst gives 2 doser med mindst 12 timers interval til børn over 3 måneder inden for et
tidsinterval på 24 timer.

Emla creme kan anvendes til børn med en hudlidelse kaldet atopisk dermatitis, men påføringstiden er i det tilfælde højst 30 minutter.