Alnok tabletter 10 stk. - Scandea O2O
Alnok tabletter 10 stk. - Scandea O2O
Alnok tabletter 10 stk. - Scandea O2O

Alnok tabletter 10 stk.

Normalpris
29,00 kr
Udsalgspris
29,00 kr
Pris pr. stk.
pr. 
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen
Fragt fra 29 kr. Fri fragt over 399 kr.
star Ordre over 200 + 9.98 kr. at få en Livol brusetabletter
tick Vi sender hver dag, bestil inden kl.14.00
tick Fri fragt ved afhentning i 7 lokationer i København
tick Udbringning i dag i København, bestil inden kl.12.00
tick Ingen medlemsgebyr


1. Virkning og anvendelse
Cetirizindihydrochlorid er det aktive stof i Alnok. Alnok er et lægemiddel mod allergi.

Til voksne og børn over 6 år er Alnok beregnet:
• til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis
• til lindring af kronisk nældefeber (kronisk idiopatisk urticaria).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alnok
Tag ikke Alnok:
• hvis du har en alvorlig nyresygdom (alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatininclearance mindre end 10 ml/min);
• hvis du er allergisk over for cetirizindihydrochlorid, over for hydroxyzin eller piperazinderivater (nært beslægtede aktive stoffer i andre lægemidler) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Alnok.

Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer (som følge af eksempelvis rygmarvsproblemer eller prostata- eller blæreproblemer).

Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du spørge din læge til råds; om nødvendigt, skal du tage en lavere dosis. Den nye dosis vil blive fastlagt af din læge.

Hvis du er epileptisk patient, eller du har risiko for krampeanfald, skal du spørge din læge til råds.

Hvis du skal have foretaget en allergitest, så spørg din læge adskillige dage før testen, om du skal ophøre med at tage Alnok. Denne medicin kan påvirke resultaterne af allergitesten.

Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner mellem alkohol (ved blodalkoholniveau på 0,5 promille (g/l) svarende til et glas vin) og cetirizin anvendt i normale doser. Der findes imidlertid ingen tilgængelige data vedrørende sikkerhed, når højere doser af cetirizin tages sammen med alkohol. Som det er tilfældet med alle antihistaminer, tilrådes det derfor at undgå samtidig indtagelse af alkohol.

Brug af anden medicin sammen med Alnok
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Alnok sammen med mad og drikke
Mad påvirker ikke optagelsen af cetirizin.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Alnok bør undgås til gravide kvinder. Utilsigtet brug af lægemidlet af en gravid kvinde bør ikke medføre skadelige påvirkninger af fostret. Ikke desto mindre bør medicinen kun gives, hvis det er nødvendigt, og efter forudgående lægelig rådgivning.

Cetirizin bliver udskilt i modermælken. Du må derfor ikke tage Alnok, mens du ammer, uden først at have rådført dig med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Kliniske undersøgelser har ikke påvist nedsat opmærksomhed, årvågenhed eller køreevne efter brug af den anbefalede dosis af Alnok.

Efter du har taget Alnok, skal du nøje bemærke, hvordan du reagerer på medicinen, hvis du påtænker at føre motorkøretøj, udføre risikobetonede aktiviteter eller betjene maskiner. Du må ikke overskride den anbefalede dosis.

Alnok indeholder lactose
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Alnok
Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne skal synkes sammen med et glas væske.
Tabletten kan deles i to lige store doser.

Voksne og unge over 12 år
Den anbefalede dosis er 10 mg én gang daglig som 1 tablet.

Brug til børn mellem 6 og 12 år
Den anbefalede dosis er 5 mg to gange daglig som en halv tablet to gange daglig.

Patienter med nedsat nyrefunktion
Patienter med moderat nedsat nyrefunktion anbefales at tage 5 mg én gang daglig.

Hvis du lider af alvorlig nyresygdom, skal du kontakte din læge eller apoteket, som kan justere din dosis derefter.
Hvis dit barn lider af nyresygdom, skal du kontakte din læge eller apoteket, som kan justere dosis efter dit barns behov.

Hvis du oplever, at virkningen af Alnok er for svag eller for stærk, skal du kontakte din læge.

Behandlingsvarighed
Behandlingsvarigheden afhænger af type, varighed og forløb af dine symptomer.
Behandlingsvarigheden fastsættes af din læge.

Hvis du har taget for meget Alnok
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alnok, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Din læge vil beslutte, hvilke tiltag, hvis nogen, der skal tages.

Efter en overdosis kan nedenstående bivirkninger optræde med tiltagende styrke. Der er indberettet bivirkninger såsom konfusion, diarré, svimmelhed, træthed, hovedpine, skranten, pupiludvidelse, kløe, rastløshed, sløvhed, søvnighed, stivhed/følelsesløshed (stupor), unormalt hurtig hjerterytme, skælven og vandladningsbesvær.

Hvis du har glemt at tage Alnok
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alnok
Intens kløe (pruritus) og/eller nældefeber (urticaria) kan i sjældne tilfælde vende tilbage, hvis du stopper med at tage Alnok.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.